P022 - 配合門頂門弓器的頂部玻璃門夾(側面載荷)

P022
P022
P022
P022
P022(1)
P022(1)

配合門頂門弓器的上玻璃門夾(橫向載荷)。

款式:
P022SSS
P022PSS
P022NA

門規格:
- 最大門重 80kg
- 最大門寬 1100mm

安裝螺釘推薦力矩:
M6 - 10 Nm
M6 - 15 Nm(5mm 六角螺絲刀)
M8 - 20 Nm

表面處理:
不銹鋼拉絲 - SSS
拋光不銹鋼 - PSS
自然鋁 - NA

購買耶魯產品 - 香港銷售地點或門店